Information för medlemmar

Hjärtligt Välkommen

Vi välkomnar dig varmt som medlem i föreningen Norra Bohusläns Kultur och Hantverk. (Tidigare namn Föreningen Bohusfestivalen i Strömstad.)


Föreningen Norra Bohusläns Kultur och Hantverk - Bohusfestivalens Vänner är en ideell förening. Nyregistrerad 210629, Org nr. 802536-0572


Medlemsavgift: 200 kr för året 2023.


Som medlem kan du ta del av alla aktiviteter vi planerar under året.

Har du lyst är du välkommen att hjälpa till under evenemanget "Bohusfestivalen" som planeras att ske årligen en under förlängd helg i september.


Önskar du bli medlem swisha 200 kr till nr 1234103255 eller betala till föreningens BG 5718-8757.

Föreningen behöver uppgifter om ditt namn, adress, epost och telefonnummer gärna via epost till info@bohusfestivalen.se

Aktiviteter på gång:

BOHUSFESTIVALEN 7-10 eptember 2023:

Evenemanget blir en mötesplats i Strömstad för nätvärkande, utställningar, föreläsningar, workshops, kursverksamhet, filmvisningar, guidningar m.m.

Under Bohusfestivalen kan alla som är intresserade av historien kring Bohus Stickning och stenhuggeriet, handarbete och bohuslänsk historia och kultur träffas, inspirera, inspireras och lära mer.

 

AKTUELLA MEDLEMSAKTIVITETER:

Handarbetskvällar:

Varannan vecka.

Tid:

Onsdag 29 mars kl 18.15-21 och varannan vecka framöver. 

Upplägget är Droppin, kom den tid det passar dig! Ta med egen kaffe och fika samt handarbete; stickning eller annat. Glöm inte att en kompis är välkommen också. Plats: Vi har bokat Vuxenskolans lokal mitt emot stadshuset för alla  tillfällen men skulle vi bli för många försöker vi hitta en större lokal.

ANMÄLAN till stickträffarna/handarbetskvällarna: till Torill Karlsson, Torills Garnbod: tel 0793497144 


Det planeras för en medlemsaktivitet att laga kort med scrapbookingsmetoder i maj


Det planeras för en kväll i Krokstrand i maj med ”Knottvandring i stenhuggarsamhället Krokstrand”


10 juni på ”Knitting public Day” planerar vi för ”Stickning & bad” på Skurveskär. Knytkalas!


Under juli i Stadsparken ”Knit-together”, ev också på Kaffedopet på bestämda dagar och tider.


I samarbete med Park Bio ”Stick & Glo” och Stick & Drick”


Under Bohusfestivalen 7-10 september finns det möjlighet för föreningen att tjäna pengar genom värdskap och cafeverksamhet, lotteriverksamhet och genom att anordna workshops om medlemmar vill bidra med sin kunskap och tid.


Hjärtligt välkommen 

Föreningens ändamål

Styrelsen:

Föreningen Norra Bohusläns Kultur och Hantverk - Bohusfestivalens Vänner  skall arbeta för att öka intresset för samt kunskap och kännedom om historien om Bohus Stickning från nödhjälpsarbete till världssucces 1939-1969 och övrig bohuslänsk hantverkshistoria.

 

Föreningen skall arbeta för att öka intresset för samt kunskap och kännedom om handarbete och handarbetande samt lyfta och belysa de positiva effekterna för miljö och hälsa som handarbetande ger. Föreningen ska främja handarbete med omtanke för miljövänliga och hälsomsamma materialval och hög kvalitet.

 

Föreningen ska arbeta för att uppfylla sitt ändamål genom att i samarbete planera och årligen genomföra del av “Bohusfestivalen” i början av september. Evenemanget blir en mötesplats i Strömstad för nätvärkande, utställningar, föreläsningar, workshops, kursverksamhet, filmvisningar, guidningar m.m.

Under Bohusfestivalen kan alla som är intresserade av historien kring Bohus Stickning, handarbete och bohuslänsk historia och kultur träffas, inspirera, inspireras och lära mer.

 

Föreningen skall sträva efter att vara ett nav för samarbete mellan föreningar, kommun, näringsliv och enskilda människor, där olika intressesfärer med anknytning till handarbete, lokalt hantverk och konsthantverk i Strömstad hanteras. Föreningen kan genom medlemsaktiviteter under året verka för att stärka insikt om Bohusläns historia och bidra till att skapa stolthet och engagemang för orten.

 

Föreningen stödjer miljövänliga, hållbart och djuretisk producerade produkter.  

 

Föreningen stödjer jämställdhet mellan könen, demokrati och drogfrihet och verkar för detta. 

 

Förutom årsmötet skall styrelsen kalla till minst ett medlemsmöte per verksamhetsår.

Förtroendevalda:

Pernille Silfverberg, ordförande tel: 0702625149

Cecilia Gjording Johansson, sekreterare tel: 0722021151

Annie Pettersson, kassör tel: 0763180379

Ingela Hedlund, ledamot tel: 0703496332

Rosita Pålsson, ledamot tel: 0706524085

Kristina Lilliebjelke, suppleant tel: 0730757764

Lisbeth Andersson, suppleant tel: 0738104097

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU OCKSÅ