Information för medlemmar

Hjärtligt Välkommen

Vi välkomnar dig varmt som medlem i vår förening. 


Föreningen Bohusfestivalen i Strömstad är en ideell förening.

Nyregistrerad 210629, Org nr. 802536-0572


Medlemsavgift: 200 kr för året 2022.


Som medlem kan du ta del av alla aktiviteter vi planerar under året.

Vi hoppas att du vill hjälpa till under vårt stora evenemang "Bohusfestivalen" som planeras att ske årligen en under förlängd helg i september.


Önskar du bli medlem swisha 200 kr till nr 1234103255 eller betala till föreningens BG 5718-8757.

Vi behöver uppgifter om ditt namn, adress, epost och telefonnummer gärna via epost till info@bohusfestivalen.se

Aktiviteter på gång:

BOHUSFESTIVALEN 15-18 september 2022:

Evenemanget blir en mötesplats i Strömstad för nätvärkande, utställningar, föreläsningar, workshops, kursverksamhet, filmvisningar, guidningar m.m.

Under Bohusfestivalen kan alla som är intresserade av historien kring Bohus Stickning, handarbete och bohuslänsk historia och kultur träffas, inspirera, inspireras och lära mer.

 

AKTUELLA MEDLEMSAKTIVITETER:

Extraordinärt årsmöte 5 maj kl 19 i Kulturhuset Skagerack, Strömstad.

Vi inleder med ett medlemsmöte den 5 maj kl 18-19.

Det extraordinära årsmötet med anledning av att föreningen önskar att ändra namn till Föreningen Bohuslänskhantverk i Strömstad.


Det finns lediga poster i styrelsen, har du lust att engagera dig i styrelsearbetet hör gärna av dig.


Stickträffar/handarbetskvällar:

Tema: Att sticka uppifrån och ned! (men OK att handarbeta vad man vill)

Tid:

Onsdag 4 maj kl 18.15-21

Onsdag 18 maj kl 18.15-21 

Droppin, kom den tid det passar dig! Ta med egen kaffe och fika samt handarbete; stickning eller annat. Glöm inte att en kompis är välkommen också. Plats: Vi har bokat Vuxenskolans lokal mitt emot stadshuset för alla  tillfällen men skulle vi bli för många försöker vi hitta en större lokal.

ANMÄLAN till stickträffarna/handarbetskvällarna: till Torill Karlsson, Torills Garnbod: tel 0793497144 Hjärtligt välkommen 

Föreningens ändamål

Styrelsen:

Föreningen Bohusfestivalen i Strömstad skall arbeta för att öka intresset för samt kunskap och kännedom om historien om Bohus Stickning från nödhjälpsarbete till världssucces 1939-1969 och övrig bohuslänsk hantverkshistoria med koppling därtill.

 

Föreningen skall arbeta för att öka intresset för samt kunskap och kännedom om handarbete och handarbetande samt lyfta och belysa de positiva effekterna för miljö och hälsa som handarbetande ger. Föreningen ska främja handarbete med omtanke för miljövänliga och hälsomsamma materialval och hög kvalitet.

 

Föreningen ska arbeta för att uppfylla sitt ändamål genom att planera och årligen genomföra “Bohusfestivalen” i början av september. Evenemanget blir en mötesplats i Strömstad för nätvärkande, utställningar, föreläsningar, workshops, kursverksamhet, filmvisningar, guidningar m.m.

Under Bohusfestivalen kan alla som är intresserade av historien kring Bohus Stickning, handarbete och bohuslänsk historia och kultur träffas, inspirera, inspireras och lära mer.

 

FBS skall sträva efter att vara ett nav för samarbete mellan föreningar, kommun, näringsliv och enskilda människor, där olika intressesfärer med anknytning till handarbete, lokalt hantverk och konsthantverk i Strömstad hanteras. Föreningen kan genom medlemsaktiviteter under året verka för att stärka insikt om Bohusläns historia och bidra till att skapa stolthet och engagemang för orten.

 

Föreningen stödjer miljövänliga, hållbart och djuretisk producerade produkter.  

 

Föreningen stödjer jämställdhet mellan könen, demokrati och drogfrihet och verkar för detta. 

 

Förutom årsmötet skall styrelsen kalla till minst ett medlemsmöte per verksamhetsår.

Förtroendevalda:

Pernille Silfverberg

Marie Sjödin

Malin Baerby

Ann-Charlotte Hansson

Rosita Pålsson

Marie Hilmersson

Lislott de la Torre

VÄLKOMMEN SOM MEDLEM DU OCKSÅ