Föresläsning om Bohus Stickning med historisk fäste i Strömstad

Kl 19.00-19.45 Karin Askberger, skribent och föredragshållare med inriktning på lokal kulturhistoria, ger inblickar i stenindustrins Krokstrand och stickerskornas premisser.


Kl 20-20.45

Pernille Silfverberg berättar om sin livsresa från sjöman till kaninuppfödare och om ingången till handarbetandet. Om att bära kulturarvet vidare, hur det kom sig och om hur det är?

En vardag med Bohus Stickning i Emma Jacobssons anda! Vad innebär det? Kvalitet och noggrannhet är nyckelord som naturligt och självklart leder till berättelser om angorakaninerna, angoragarnet och arbetet med färgning för hand. Pernille ger inblick i BS kollektionens variationsrikedom och presenterar bland annat jumprar och koftor med runda ok, stickade uppifrån eller nerifrån, med rakt ok, helmönstrad front, med mönsterpartier och mönster border i ullgarn och/eller garn av angora/merino.


Kl 20.45-21.30

Pernille svarar på alla deltagarnas frågor.

T. ex. Vad är unikt med Bohus Stickning?

Är det svårt att sticka Bohus Stickning.

Vad behöver man tänka på inför val av stickpaket?

Fördelar med att sticka uppifrån och ned?

Kan jag sticka Bohus Stickning om jag inte

har stickat mönsterstickning tidigare?

Vilken model bör jag välja i så fall.

Vart kan man få hjålp om man kör fast?


Plats: Lokal PAPEGOJAN (Församlingshemmet)

Tid: 

Torsdag 15 september kl 19-21.30


Pris: 450 kr


Språk: Svenska

Föreläsning om Bohus Stickning med historisk fäste i Strömstad på engelska

19.00-19.45 Karin Askberger, writer and lecturer focusing on local cultural history, gives insights into the stone industry's Krokstrand and the knitters' premises.


20-20.45 Pernille Silfverberg tell about her life journey from sailor to rabbit breeder and about the entrance to needlework. About carrying on the cultural heritage, how did it come about and how is it?


An everyday life with Bohus Stickning in the spirit of Emma Jacobsson! What does that mean? Quality and accuracy are key words that naturally and obviously lead to stories about the angora rabbits, the angora yarn and the work with dyeing yarn by hand. Pernille provides insight into the BS collection's richness of variety and presents, among other things, pullovers and cardigans with round yokes, knitted from the top down, with straight yokes, fully patterned front, with pattern parts and pattern borders in wool yarn and / or angora / merino yarn.


20.45-21.30

Pernille answers all the participants' questions.

Eg. What is unique about Bohus Stickning?

Is it difficult to knit Bohus Stickning.

What do you need to think about before

choosing a knitting kit?

Benefits of knitting from top to bottom?

Can I knit Bohus Stickning if I have not

knitted pattern knitting before?

Which model should I choose in that case.

Where can you get help if you need?


Location: Local PAPEGOJAN (Församlingshemmet)

 

Time: Thursday 16th of September at 19-21.30


Language English

Föreläsning om ull och färgning

En innehållsrik föreläsning om ull - då, nu och sen
Vi följer ullen från dens vackra naturfärg till fantastiska färgade kulör, en historisk tillbakablick om färgningens historia – från växtfärgning till dagens färger för ull och om färglära

Margrét Kållberg och Olivia Bonnevier berättar om Färgkraft och hur de arbetar med färger och naturmaterial

I samarbete med Bohusfestivalen och AngoraGarnet


Plats: Lokal STJÄRNORNA (Kulturhuset Skagerack i Strömstad)

Tid: Fredag 16 sep kl 13-14.30


Pris: 0 kr


Max antal deltagare begränsas av lokalens begränsningar


Språk: Svenska

Visningar

Visning Stenhuggare i arbete i samtal med lokalhistoriker

Stenhuggare Christer Olsson från Brastad demonstrerar hur man hugger smågatsten s.k. knott. I samtal med Karin Askberger som har dokumenterat stenens kulturhistoria delges vi intressanta berättelser om Bohuslänsk granit och livet som stenhuggare.

 

Plats: Stadsparken

Tid: Lördag 17 sep:

Kl 12.20-12.40

Kl 13.20-13.40

Kl 14.20-14.40


Kostnadsfritt

Pris: 0 kr

Klippning av angorakanin

Se hur man klipper en angorakanin.

Pernille Silfverberg från AngoraGarnet berätter om kaninerna och om angoraullen.


Sedan 1945 har angoraull använts i de mest exclusiva Bohus Stickning plaggen.

I stickpaketen med Bohus Stickning idag kommer angoraullen från Pernilles egna kaniner som alla klipps för hand med en liten handsax. Ullen sorteras noggrant och bara den förstklassiga ullen från kaninens rygg och sidor används i garnet. 


Garnet luddar inte av sig just pga klipptekniken. Angoraullens kvalitet beror naturligtvis på att kaninerna mår bra.

 

Plats: Stadsparken


Tid: Lördag 17 sep kl 10-10.30 


Kostnadsfritt

Pris: 0 kr

Klippning av får

Se hur man klipper ett får

Plats: Stadsparken

Tid: Lördag 17 sep kl 10.30-11

Pris: 0 kr

Karda ull, föreläsning och prova på!

Prova på att karda ull, få tips och ideer!


Plats: Stadsparken

Tid: Lördag när klippningen av får är klar, dvs ca kl 11 - 11.45

Pris: 0 kr

Årets Företagare i Strömstad 2021

arbetar med granit

Även på Bohusfestivalen 2022 kommer Far & Son Lars och August Coster från Naturblandning AB vara närvarande och ge besökare inblickar i bohuslänsk hantverkarhistoria – Stenhuggeriet.


2021 byggdes en berättarbänk av granit av Bohusfestivalens  besökare under far och son Costers lärorika handledning. Bänken blev ett monument för Bohusfestivalen och vi hoppas under kommande år att många berättelser vill bliv förmedlade via bänken.


Plats: Plagen i Strömstad (Bredvid Kulturhuset Skagerack mot hamnen)


Vi återkommer med information om aktivitet med granit 2022 lite längre fram


Författarsamtal och musik

 
Boken "Lutad mot ett spjut"

om Mary Wollstonecrafts resa i Skandinavien 1795 - Katarina Bjärvall


Möt författaren Katarina Bjärvall och njut av cellisten Elsbeth Berg. Dessutom framträder författaren & filmaren Bodil Tingsby om Emilie Flygare Carléns kopplingar till Mary Wollstonecrafts idéer & skrivande.


År 1795 stiger författarinnan Mary Wollstonecraft i land på klipporna söder om Göteborg. Hennes uppdrag är att söka en skeppslast med silver som hennes man har förlorat. Med sig har hon sin ettåriga dotter Fanny och barnjungfrun Marguerite. Vid denna tid är Mary Wollstonecraft 36 år och har skrivit en rad böcker. Mest uppmärksammad är Till försvar för kvinnans rättigheter, som gjort henne omstridd i hemlandet England – aktad, till och med älskad, men också föraktad. Och nu har hon alltså begett sig till en av Europas utkanter. Resan i Sverige, Norge och Danmark blir ett händelserikt tillstånd där hennes tillvaro står och väger. 

I Lutad mot ett spjut får läsaren följa med i Mary Wollstonecrafts fotspår och in i hennes tankevärld. Det är en sann historia som tar sig friheter med inspiration av 1700­talsförfattarens fantasi och förnuft. En fängslande biografi – och en skattjakt. 


Lutad mot ett spjut: Mary Wollstonecrafts resa i Skandinavien 1795. Ordfront förlag (ordfrontforlag.se)


Plats: Kulturhuset Skagerack i Strömstad


Tid: Torsdag 15 sep kl 17-ca 18.30


Kostnadsfritt

Pris: 0 kr

Ingen anmälan krävs

antal platser begränsas till max antal som gäller för lokalen.

Bohusfestivalen samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan som bland annat sköter alla bokningar.

Vid frågor om bokningar kontakta Studieförbundet Vuxenskolans kundtjänst 010 - 33 00 900


Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet.

SV har idag verksamhet i landets alla kommuner och varje år når vi över 210 000 unika individer i studiecirklar och flera deltar i två eller fler cirklar. Tillsammans med de öppna arrangemangen, så som föreläsningar och kulturprogram når vi ca 3,5 miljoner människor med vår verksamhet.
I vår avdelning ingår hela Dalsland, Bohuslän och Trollhättan och Vänersborg.